Obnova kostela Sv. Antonína Paduánského v Milešově
logo

Proběhlé akce v roce 2012


Noc kostelů Milešov - 1.6.2012

Dne 1.6. 2012 proběhla Noc kostelů Milešov u Lovosic aneb Znovuotevření milešovského skvostu při “Noci kostelů 2012“ (ohlédnutí).

Tři dominanty Milešova - kostel, zámek a Milešovka, lákají nespočet návštěvníků a turistů během roku objevovat krásy Českého středohoří. Prvního června měli možnost zhlédnout nejen vnější krásu kostela, ale i jeho vnitřní skvosty.

U příležitosti „Noci kostelů“ se letos poprvé 1.6.2012 v Milešově otevřely také chrámové dveře kostela sv. Antonína Paduánského. Tento kostel, skvost barokní architektury ve střední Evropě, postavený v letech 1669 až 1680 byl dlouhá léta uzavřený a lidmi opomíjený. Až před velkým výročím úmrtí jeho zakladatele Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic v roce 2010 byl tento nádherný kostel opět znovu otevřen veřejnosti. Od té doby je především okolí pomalu upravováno. Na jaře tohoto roku proběhlo Milešovským spolkem přátel přírody i za pomoci občanů Milešova, vyčištění starého hřbitova od náletů stromů, keřů a staré trávy. Od roku 2010 zde proběhly dvě velké Kaplířovské slavnosti a dokonce již dvě svatby.

Díky akci Noci kostelů byl opět tento skvost barokní architektury otevřen a lidé se mohli těšit na velmi zajímavý program.

Dopoledne děti z místní obecní školky soutěžily v různorodých dovednostních soutěžích, které měli prověřit jejich znalosti a dovednosti např. skákání v pytlích, pojmenovávání květin a zvířat, lovení jablíček z vody, stříhání bonbónů, shazování kuželek míčem. V tento den silně pršelo, proto museli pořadatelé hodně improvizovat. Útočiště před špatným počasím jim poskytl páter Roman Depa a velkoryse nabídnul prostor přímo v kostele sv. Antonína Paduánského. o ukončení her pan páter Roman Depa uzavřel toto dopoledne věnované dětem několika krásnými slovy o milešovském kostele a celkově vysvětlil pořádání akce Noci kostelů v celé České republice.

Pak následovala volná prohlídka kostela sv. Antonína Paduánského, která probíhala za reprodukované jemné melodie převážně od skladatelů: J.S.Bacha, Mozarta, Beethovena a Antonína Dvořáka. V 18.00 hodin byl zahájen hlavní program, kde jako první vystoupily děti z Milešovské školky s paní učitelkou Evou Mazánkovou. Zazpívaly několik písní a zarecitovali kratší básničky. Po nich následoval zpěv od nadané milešovské školačky Lucie Hajné, která sklidila velký potlesk od všech přítomných diváků.

Zpěv dětí z mateřské školky Diváci Záčátek programu děti Kytičky pro děti Lucie Hajná - zpěv herci Děti dívající se na pohádku.JPG pohádka potlesk

Dále následovalo vystoupení herců z mosteckého Divadla Rozmanitostí, kteří zahráli Pohádku o ptáčkovi, myšičce a klobáse. Toto představení mělo velký úspěch hlavně u malých dětských diváků. Po té následovala přednáška o historii kostela sv. Antonína Paduánského, kterou přednášela studentka architektury v Brně Marie Kuželové, která si vybrala obec Milešov ke své diplomové práci.

přednáška diskuze po přednášce zapalování svíček

Celý program byl uzavřen rozsvícením kostela a starého hřbitova světlem svíček. Noční pohled na neuvěřitelně krásný barokní interiér a vyčištěný hřbitov v měkkém osvětlení svíček vyzařoval klid a pohodu. Celou atmosféru umocňovala vůně květin naaranžované od firmy Ing.Filip Zikmund-Garden Art.

zapalování svíček program